Full Paper Submission

Dear ICIER 2020 participants,

We would like to express our sincere thanks for your participation in the ICIER 2020 conference organized by Near East University Ataturk Faculty of Education and Institute of Educational Sciences.

This year the number of papers presented to the virtual conference has doubled reaching over 100 papers compared to the previous year. It is a great pleasure to share our success with you. We hope that the effects of your scientific studies will continue in the future.

This point, you will be able to choose one of the 4 options below to publish your studies as a full paper:

  1. Publishing papers in the Conference Proceedings Book,
  2. Publishing full papers in the International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI) scanned in Eric (http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI),
  3. Publishing full papers in the International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) scanned in ULAKBIM (https://www.iojet.org/index.php/IOJET),
  4. Publishing full papers in Near East University Online Journal of Education scanned in DergiPark and Google Scholar (http://dergi.neu.edu.tr/index.php/neuje).

All the above journals are published in English. The Conference Proceeding Book is both in Turkish and English. You can visit the web pages of the journals for publication rules and templates. If you wish your paper to be published in the Conference Proceeding Book, you should prepare your full paper in the attached draft. You can send your preference on the “Publication Type Request Form” and with your article by 23:59 July 15th, 2020.

Your applications will be reviewed by the Committee and you will be informed about the final decisions. The Conference Science Board will make the final decision on publishing your full paper in the conference proceeding book. The publication options for all articles can be changed with the proposal of the organization committee. In this case we will ask for your permission.

Hope to meet again in 2021,

Conference Secretariat

Değerli ICIER 2020 katılımcıları,

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen ICIER2020 konferansına katılımınız için teşekkür ediyoruz.

Bu yıl çevrimiçi olarak düzenlediğimiz konferansta, bildiri sunum sayısı geçen yıla göre iki kat artarak 100 bildiri barajını aşmıştır. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşıyoruz.

Konferansımızda sunduğunuz çalışmaların etkileri kuşkusuz ileriki günlerde de sürmeye devam edecektir. Bu nokta, özet çalışmanızı tam bildiriye çevirmek ve yayınlamak için aşağıdaki 4 seçenekten birini seçebilirsiniz:

  1. Konferansın tam bildiri metin kitabında yayınlamak,
  2. ERIC’de taranan International Journal of Curriculum and Instruction (IJCI) dergisinde tam makale yayını yapmak (http://ijci.wcci-international.org/index.php/IJCI),
  3. ULAKBIM’de taranan International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) dergisinde makale yayını yapmak (https://www.iojet.org/index.php/IOJET),
  4. DergiPark ve Google Scholar’da taranan Near East University Online Journal of Education dergisinde makale yayını yapmak (http://dergi.neu.edu.tr/index.php/neuje).

Yukarıdaki dergilerin tümü İngilizce dilinde yayın yapmakta olup (tam bildiri metin kitabı İngilizce ve Türkçe dilindedir), dergilerin yayın kuralları ve şablonu için dergi web sayfalarının ziyaret edilmesi gerekmektedir. Konferansın tam bildiri metin kitabında yayın yapmak isteyenler için ekte yer alan taslak kullanılmalıdır. Bu olanakların hangisinden yararlanacağına ilişkin seçiminizi, “yayın türü talebi formunda” veya mailinizde belirtmeniz/ işaretlemeniz gerekmektedir. Seçiminiz ile tam metninizi 15 Temmuz 2020 23.59’a kadar icier.conference@neu.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Başvurularınız ilgili dergilerin hakem kurulları tarafından değerlendirilecektir. Hakem süreci sonrasında editörler tarafından nihai kararların verileceğini bilmenizi isteriz. Konferansın tam bildiri metin kitabında yayınlanacak bildirileriniz konferans bilim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca, seçtiğiniz yayın seçeneklerinin değişmesi gerekiyorsa gerekli tavsiyelerde de bulunulacaktır.

ICIER 2021’de yeniden görüşmek dileğiyle,

Konferans Sekreteryası

ICIER Template
Publication Type Request Form